Προσλήψεις στο Δημόσιο

Σύμφωνα με το νέο σύστημα οι ειδικές γνώσεις (μεταπτυχιακά, βαθμός πτυχίου και γνώσεις ξένων γλωσσών) αποτελούν το εισιτήριο για την πρόσληψη στους δημόσιους οργανισμούς (αλλά και καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση στον ιδιωτικό τομέα). Αναλυτικά, όσον αφορά στις γνώσεις ξένων γλωσσών τα μόρια υπολογίζονται ως εξής:

  • 70 μόρια (Γ2) Άριστη γνώση (Proficiency Cambridge ή Michigan ή PTE 5 ή MSU CELP)
  • 50 μόρια (Γ1) Πολύ καλή γνώση (Cambridge Advanced Certificate ή PTE 4 ή ΚΡΑΤΙΚΟ Γ1)
  • 30 μόρια (Β2) Καλή γνώση (FCE Cambridge ή ECCE Michigan ή PTE 3 ή ΚΡΑΤΙΚΟ Β2 MSU CELC)
  • 10 μόρια (Β1) Μέτρια γνώση (Cambridge PET ή PTE LEVEL 2)

(Αθροιστική βαθμολογία για περισσότερες από μια γλώσσες)

μάθε πρώτος τα νέα μας

* υποχρεωτικό πεδίο