Προετοιμασία - Μελέτη

Στα μαθήματα προετοιμασίας του επιπέδου Γ2 ο μαθητής πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί και να κατανοεί αγγλικά πολύ υψηλού επιπέδου στο γραπτό και προφορικό λόγο. Επίσης ο μαθητής πρέπει να εμβαθύνει τις γνώσεις του της γραμματικής και του συντακτικού της αγγλικής γλώσσας και να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εξετάσεων. Για την αποτελεσματικότερη εμπέδωση των γνώσεων αλλά και για τη συστηματική εξάσκηση σε θέματα των εξετάσεων.
Βέβαια, οι μαθητές εξακολουθούν να γράφουν εβδομαδιαία τεστ, τα οποία επιτρέπουν σε μας αλλά και στους ίδιους τους μαθητές και τους γονείς τους να παρακολουθήσουν την πρόοδό τους.
Συνιστούμε στους μαθητές μας να αφιερώνουν κατά μέσο όρο 40-50 λεπτά κάθε μέρα για τα αγγλικά τους, δηλαδή να διαβάζουν το μάθημα της ημέρας, να γράφουν τις εργασίες τους, και να κάνουν κάποια επανάληψη στο λεξιλόγιο. Επιβάλλεται επίσης να διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, κτλ. Υπάρχει και ειδικό αρχείο με ενδιαφέροντα άρθρα πάνω σε ποικιλία θεμάτων που μπορούν να επιλέγουν και να δανείζονται.
Δίνουμε επίσης στους μαθητές μας ιστοσελίδες όπου μπορούν να βρουν επιπλέον υλικό για ανάγνωση, ακουστική εξάσκηση κ.λ.π. Παράλληλα, παρέχουμε στους μαθητές μας έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για την εξάσκηση του λεξιλογίου.
Ο σοβαρός μαθητής που εφαρμόζει τις παραπάνω συμβουλές θα τα καταφέρει. Ο επιπόλαιος μαθητής, όμως, που ξεκινά αυτή την προετοιμασία για το Proficiency, αλλά συγχρόνως ισχυρίζεται ότι δεν έχει χρόνο για διάβασμα, αναπόφευκτα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατες δυσκολίες.
Πολύ σημαντικός είναι και ο ρόλος του γονέα ο οποίος πρέπει να παρακολουθεί την πρόοδο του παιδιού του, να φροντίζει να μη παραμελεί τη μελέτη των αγγλικών του και να φροντίζει να έχει συχνή επαφή μαζί μας για να ενημερώνεται.

μάθε πρώτος τα νέα μας

* υποχρεωτικό πεδίο