Οι Τάξεις των Σχολείων μας

ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ή ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΑΞΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Α' Δημοτικού

Pre-junior

Β' Δημοτικού

Pre-junior

A junior

Γ' Δημοτικού

Επιλογή Α

A junior

ΕπιλογήB

A, B junior

(A junior + B junior μαζί)

Δ' Δημοτικού

ΕπιλογήΑ

A, B junior

(A junior + B junior μαζί)

Επιλογή B

B junior

αν έκανε Α junior στη Γ' Δημ.

Ε' Δημοτικού

A class ή B class

ΣΤ' Δημοτικού

B class ή C class

Α' Γυμνασίου

C class ή D class

Β' Γυμνασίου

D class ή F (Επίπεδο B2 Lower )*

Γ' Γυμνασίου

F (Lower) ή Proficiency Γ2 σε 8 μήνες!

Τμήμα Πανελληνίων Εξετάσεων

Για το ειδικό μάθημα των αγγλικών (20 ώρες)

IELTS

Για εισαγωγή σε πανεπιστήμια εξωτερικού

ή για μεταπτυχιακές σπουδές

Τμήματα ενηλίκων

Για γενικά ή ειδικά επαγγελματικά αγγλικά

*Δεν κάνουμε E class στα σχολεία μας, και έτσι οι μαθητές μας

μετά την D class μπαίνουν στην τάξη F (Lower B2)

μάθε πρώτος τα νέα μας

* υποχρεωτικό πεδίο