Μαθητές Γ' Δημοτικού

ΕΠΙΛΟΓΗ Α

A-JUNIOR

  • Είναι 3 ώρες την εβδομάδα (2 ημέρες x 1½ ώρα).
  • Η A-Junior είναι μία ευχάριστη, σταδιακή εισαγωγή στην εκμάθηση της πρώτης ξένης γλώσσας που ενθαρρύνει το παιδί να κάνει μια πολύ καλή αρχή, να αποκτήσει καλές βάσεις και να αγαπήσει τη γλώσσα.
  • Η τάξη αυτή καλύπτει τις ανάγκες του μαθητή για να ανταπεξέλθει με τα αγγλικά της Γ' δημοτικού του δημοσίου σχολείου.
  • Πρέπει επίσης να ληφθεί υπ’ όψιν ότι η Γ' Δημοτικού είναι απαιτητική τάξη με τα πρώτα ιστορικά μαθήματα.
  • Η τάξη αυτή είναι για τους μαθητές που δεν θέλουν να κάνουν ένα βαρύ πρόγραμμα 2 τάξεων σε 1 χρόνο δηλαδή A-Junior και B-Junior μαζί.

Η πορεία του μαθητή που ξεκινάει στη Γ’ Δημοτικού είναι η εξής:
ΕΠΙΛΟΓΗ Α

Γ’ Δημοτικού

A Junior

Δ’ Δημοτικού

B Junior

Ε’ Δημοτικού

A Class

Στ’ Δημοτικού

B Class

Α’ Γυμνασίου

C Class

Β’ Γυμνασίου

D Class

Γ’ Γυμνασίου

F Class (LOWER)

A’ Λυκείου

PROFICIENCY

 

ΕΠΙΛΟΓΗ Β

A-JUNIOR + B-JUNIOR (1 έτος)

  • Είναι 3,5 ώρες την εβδομάδα (2 ημέρες: 2 ώρες + 1½ ώρα) και η τάξη αυτή καλύπτει την ύλη των τάξεων Α-Junior και Β-Junior.
  • Εάν επιθυμείτε το παιδί σας να παρακολουθήσει την A+Β Junior στη Γ’ Δημοτικού, συστήνουμε να έχει κάνει την Pre-Junior στη Β’ Δημοτικού χωρίς αυτό να είναι προϋπόθεση.
  • Η A+Β-Junior ενδείκνυται για μαθητές της Γ' Δημοτικού που μελετάνε χωρίς παρότρυνση ή πίεση και δεν αντιμετωπίζουν την παραμικρή δυσκολία στο σχολείο.
  • Καθοριστικός παράγοντας είναι και η ηλικία του παιδιού δηλ. να μην είναι 5μισάρι.
  • Παρακαλούμε να λάβετε υπ' όψιν τη δυσκολία της Γ' Δημοτικού σαν τάξη.

Η πορεία του μαθητή που ξεκινάει στη Γ’ Δημοτικού είναι η εξής:
ΕΠΙΛΟΓΗ B

Γ’ Δημοτικού

Α+Β Junior (1 έτος)

Δ’ Δημοτικού

A Class

Ε’ Δημοτικού

B Class

Στ’ Δημοτικού

C Class

Α’ Γυμνασίου

D Class

Β’ Γυμνασίου

F Class (LOWER)

Γ’ Γυμνασίου

PROFICIENCY

μάθε πρώτος τα νέα μας

* υποχρεωτικό πεδίο