Μαθητές Δ' Δημοτικού

ΕΠΙΛΟΓΗ Α

Τα παιδιά που έχουν κάνει A-Junior στη Γ' Δημοτικού, κάνουν τη B-Junior (2 ημέρες x 1½ ώρα) και η πορεία που ακολουθούν φαίνεται στην ΕΠΙΛΟΓΗ Α για Γ' Δημοτικού.

ΕΠΙΛΟΓΗ Β

Παιδιά που δεν ξεκίνησαν αγγλικά στην Γ' Δημοτικού, κάνουν τη διπλή τάξη A+B-Junior μαζί.

Η πορεία του μαθητή που ξεκινάει στη Δ’ Δημοτικού είναι η εξής:

ΕΠΙΛΟΓΗ Β

Δ’ Δημοτικού

Α+Β Junior (1 έτος)

Ε’ Δημοτικού

Α Class

Στ’ Δημοτικού

B Class

Α’ Γυμνασίου

C Class

Β’ Γυμνασίου

D Class

Γ’ Γυμνασίου

F Class (LOWER)

Α’ Λυκείου

Proficiency

μάθε πρώτος τα νέα μας

* υποχρεωτικό πεδίο