Μαθητές Β' Δημοτικού

Pre-Junior ή Α-Junior

  • Οι μαθητές της Β’ Δημοτικού εγγράφονται στην Pre-Junior ή A-Junior.
  • Η Pre-Junior είναι μία ευχάριστη, σταδιακή εισαγωγή στην εκμάθηση της πρώτης ξένης γλώσσας που ενθαρρύνει το παιδί να κάνει μια πολύ καλή αρχή και να αποκτήσει καλές βάσεις.
  • Είναι 2 ώρες την εβδομάδα (2 ημέρες x 1 ώρα).
  • Η ηλικία των παιδιών επιτρέπει γραφή και ανάγνωση (όχι μόνο προφορική εξάσκηση).
  • Εάν επιθυμείτε το παιδί σας να παρακολουθήσει την A+Β-Junior (που είναι συνδυασμός 2 τάξεων σε 1 έτος) στη Γ' Δημοτικού, συστήνουμε να έχει κάνει την Pre-Junior στη Β' Δημοτικού χωρίς αυτό να είναι προϋπόθεση.
Η πορεία του μαθητή που ξεκινάει στη Β’ Δημοτικού είναι η εξής:

Α’ Δημοτικού

_____

Β’ Δημοτικού

Pre-Junior ή A junior

Γ’ Δημοτικού

Α+B junior (1 έτος) ή B Junior

Δ’ Δημοτικού

A Class

Ε’ Δημοτικού

B Class

Στ’ Δημοτικού

C Class

Α’ Γυμνασίου

D Class

Β’ Γυμνασίου

F Class (LOWER)

Γ’ Γυμνασίου

Proficiency

μάθε πρώτος τα νέα μας

* υποχρεωτικό πεδίο