Εξετάσεις

Εξεταστικός Φορέας

PALSO - LAAS

Διοργάνωση Εξετάσεων

Ελληνικά Πανεπιστήμια
Πανελλήνια Ομοσπονδία ΚΞΓ

Επίπεδο

First Step από το 2014

Αναγνώριση

Βάση

Τάξη

Διάρκεια

Εξοικείωση με πανελλήνιες εξετάσεις γλωσσομάθειας

Μέσος όρος 50%

Α/B junior - A

1 ώρα

Επίπεδο

Pre-A1 Beginners από το 2002

Αναγνώριση

Βάση

Τάξη Διάρκεια

Εξοικείωση με πανελλήνιες εξετάσεις γλωσσομάθειας

Μέσος όρος 50%

A ή Β 1 ώρα

Επίπεδο

A1 Elementary από το 1980

Αναγνώριση

Βάση

Τάξη Διάρκεια
Εξοικείωση με πανελλήνιες εξετάσεις γλωσσομάθειας

Μέσος όρος 50%

Β ή C 1 ώρα 30 λεπτά
Επίπεδο

A2 Basic από το 1996

Αναγνώριση

Βάση

Τάξη Διάρκεια
Εξοικείωση με πανελλήνιες εξετάσεις γλωσσομάθειας

Μέσος όρος 50%

C ή D 1 ώρα 30 λεπτά

Εξεταστικός Φορέας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ CAMBRIDGE UK

Διοργάνωση Εξετάσεων

QLS

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Επίπεδο

FCE (Lower) B2 από το 1939

Αναγνώριση

Βάση

Τάξη

Διάρκεια

Καλή γνώση (30 μόρια)

Μέσος όρος 60%

F class B2 (Lower)

3 ώρες 15' + προφορικά

Επίπεδο

CAE (Advanced) Γ1 από το 1991

Αναγνώριση

Βάση

Τάξη Διάρκεια

Πολύ καλή γνώση (50 μόρια)

Μέσος όρος 60%

Proficiency Γ1

3 ώρες 40' + προφορικά

Επίπεδο

CPE (Proficiency) Γ2 από το 1913

Αναγνώριση

Βάση

Τάξη Διάρκεια
Άριστη γνώση (70 μόρια)

Μέσος όρος 60%

Proficiency Γ2 3 ώρες 40' + προφορικά

Εξεταστικός Φορέας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ MICHIGAN USA

Διοργάνωση Εξετάσεων

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Επίπεδο

ECCE (Lower) B2 από το 1994

Αναγνώριση

Βάση

Τάξη

Διάρκεια

Καλή γνώση (30 μόρια)

Μέσος όρος 50%

F class B2 (Lower)

2 ώρες 30' + προφορικά

Επίπεδο

ALCE (Advanced) Γ1 από το 2001

Αναγνώριση

Βάση

Τάξη Διάρκεια

Πολύ καλή γνώση (50 μόρια)

Μέσος όρος 65%

Proficiency Γ1

2 ώρες 25' + προφορικά

Επίπεδο

ECPE (Proficiency) Γ2 από το 1957

Αναγνώριση

Βάση

Τάξη Διάρκεια
Άριστη γνώση (70 μόρια)

Μέσος όρος 65%

Proficiency Γ2

2 ώρες 20' + προφορικά

Εξεταστικός Φορέας

MICHIGAN STATE UNIVERSITY USA

Διοργάνωση Εξετάσεων

DEREE COLLEGE ATHENS

Επίπεδο

CELC (Lower) B2 από το 2010

Αναγνώριση

Βάση

Τάξη

Διάρκεια

Καλή γνώση (30 μόρια)

Μέσος όρος 60%

F class B2 (Lower)

2 ώρες 40' + προφορικά

Επίπεδο

CELP (Proficiency) Γ2 από το 2010

Αναγνώριση

Βάση

Τάξη Διάρκεια

Άριστη γνώση (70 μόρια)

Μέσος όρος 60%
Κανένα μέρος κάτω του 50%

Proficiency Γ2

2 ώρες 40' + προφορικά

Εξεταστικός Φορέας

PTE - EDEXCEL PEARSON LONDON

Διοργάνωση Εξετάσεων

UNICERT

Επίπεδο

Level 2 B1 από το 1996

Αναγνώριση

Βάση

Τάξη

Διάρκεια

Μέτρια γνώση (10 μόρια)

Μέσος όρος 50%

D class B1

1 ώρα 30' + προφορικά

Επίπεδο

Level 3 Lower B2 από το 1996

Αναγνώριση

Βάση

Τάξη Διάρκεια

Καλή γνώση (30 μόρια)

Μέσος όρος 50%

F class B2 (Lower)

2 ώρες + προφορικά

Επίπεδο

Level 4 Advanced Γ1 από το 1996

Αναγνώριση

Βάση

Τάξη Διάρκεια

Πολύ καλή γνώση (50 μόρια)

Μέσος όρος 50%

Proficiency Γ1

2 ώρες 30' + προφορικά
Επίπεδο

Level 5 Proficiency Γ2 από το 1996

Αναγνώριση

Βάση

Τάξη Διάρκεια

Άριστη γνώση (70 μόρια)

Μέσος όρος 60%

Proficiency Γ2

2 ώρες 55' + προφορικά

Εξεταστικός Φορέας

CITY & GUILDS

Διοργάνωση Εξετάσεων

LANGUAGE CERT

PEOPLECERT

Επίπεδο

B1

Αναγνώριση

Βάση

Τάξη

Διάρκεια

Μέτρια γνώση (10 μόρια)

Γραπτά 50%
Προφορικά 50%
Επανεξέταση σε ένα από τα δυο σε περίπτωση αποτυχίας

D class B1

2 ώρες 40’ + προφορικά

Επίπεδο

B2 Lower

Αναγνώριση

Βάση

Τάξη Διάρκεια

Καλή γνώση (30 μόρια)

Γραπτά 50%
Προφορικά 50%
Επανεξέταση σε ένα από τα δυο σε περίπτωση αποτυχίας

F class B2 (Lower)

2 ώρες 40’ + προφορικά

Επίπεδο

Γ1 Advanced

Αναγνώριση

Βάση

Τάξη Διάρκεια

Πολύ καλή γνώση (50 μόρια)

Γραπτά 50%
Προφορικά 50%
Επανεξέταση σε ένα από τα δυο σε περίπτωση αποτυχίας

Proficiency Γ1

3ώρες 10’ + προφορικά

Επίπεδο

Γ2 Proficiency

Αναγνώριση

Βάση

Τάξη Διάρκεια

Άριστη γνώση (70 μόρια)

Γραπτά 50%
Προφορικά 50%
Επανεξέταση σε ένα από τα δυο σε περίπτωση αποτυχίας

Proficiency Γ2

3ώρες 10’ + προφορικά

Εξεταστικός Φορέας

IELTS

Διοργάνωση Εξετάσεων

CAMBRIDGE UNIVERSITY

BRITISH COUNCIL

PEOPLECERT

Επίπεδο

IELTS (Για εισαγωγή σε πανεπιστήμια εξωτερικού ή για μεταπτυχιακές σπουδές)

Αναγνώριση

Βάση

Τάξη

Διάρκεια

Άριστη γνώση με 7,5 (70 μόρια)
Κάθε πανεπιστήμιο απαιτεί διαφορετική βαθμολογία από 6 έως 7,5

Μέσος όρος

7,5 από 9

Proficiency Γ2

2 ώρες 45’ + προφορικά

Εξεταστικός Φορέας

TOEIC

Διοργάνωση Εξετάσεων

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

(Το προτιμούν κυρίως ενήλικες)

Επίπεδο

B1

Αναγνώριση

Βάση

Τάξη

Διάρκεια

Μέτρια γνώση (10 μόρια) 405-500

D class B1

2 ώρες
(μόνο ακουστικό και κείμενα - δεν έχει προφορικά και έκθεση)

Επίπεδο

B2 Lower

Αναγνώριση

Βάση

Τάξη Διάρκεια

Καλή γνώση (30 μόρια)

505-780

F class B2 (Lower)

2 ώρες
(μόνο ακουστικό και κείμενα - δεν έχει προφορικά και έκθεση)

Επίπεδο

Γ1 Advanced

Αναγνώριση

Βάση

Τάξη Διάρκεια

Πολύ καλή γνώση (50 μόρια)

785-900

Proficiency Γ1

2 ώρες
(μόνο ακουστικό και κείμενα - δεν έχει προφορικά και έκθεση)

Επίπεδο

Γ2 Proficiency (διατίθεται μόνο στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα)

Αναγνώριση

Βάση

Τάξη Διάρκεια

Άριστη γνώση (70 μόρια)

905-990

Proficiency Γ2

2 ώρες
(μόνο ακουστικό και κείμενα - δεν έχει προφορικά και έκθεση)

μάθε πρώτος τα νέα μας

* υποχρεωτικό πεδίο