ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΩΣ 2016

Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που απέκτησαν οι μαθητές μας
ΕΠΙΠΕΔΟ 

Γ2

Cambridge Proficiency από το 1987

324

Γ2

Michigan ECPE (Proficiency) από το 2000

409

Γ2

PTE LEVEL 5 (Proficiency) από το 2003

253

Γ2

MSU CELP (Proficiency) από το 2011

117

Γ2

IELTS (Proficiency)

34

  ΣΥΝΟΛΟ Γ2 1137

Γ1

Cambridge Advanced από το 1998

109

Γ1

ΚΡΑΤΙΚΟ από το 2005

10

Γ1

PTE LEVEL 4 (Advanced) από το 2003

44

  ΣΥΝΟΛΟ Γ1 163

Β2

Cambridge FCE (Lower) από το 1977

1520

Β2

Michigan ECCE (Lower) από το 2000

417

Β2

PTE LEVEL 3 (Lower) από το 2003

459

Β2

ΚΡΑΤΙΚΟ (Lower) από το 2003

52

Β2

MSU CELC (Lower) από το 2011

63

Β2

TOEIC (Lower) από το 2015

9

  ΣΥΝΟΛΟ Β2 2520

Β1

PTE LEVEL 2 από το 2003

381

 

ΣΥΝΟΛΟ Β1

381

 

Cambridge επίπεδο Proficiency: Μεταφραστικό / Λογοτεχνικό 1989-2000

87

 

ΣΥΝΟΛΟ

4289

μάθε πρώτος τα νέα μας

* υποχρεωτικό πεδίο